Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Če Vas zanima očarljiv
svet živali in rastlin...

Če Vas skrbi prihodnost
našega planeta...

Če Vas veseli odkrivanje
raznolikosti življenja...

Podajte se na izlete v svet naravoslovja!

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav naravoslovja“

Famnitovi izleti v svet naravoslovja

natisni

....

Z različnimi aktivnostmi pod imenom »Famnitovi izleti v svet naravoslovja« želimo širši javnosti in zlasti mladim predstaviti pomembnost izobraževanja in usposabljanja na področju naravoslovja, zlasti na področju varovanja narave in trajnostnega kmetijstva. Na delavnicah, naravoslovnih dnevih in taborih dijaki in učenci z našo strokovno podporo spoznavajo posebnosti naravoslovja in učenja s pomočjo izkušenj.

V sklopu naravoslovnih študijev na fakulteti izvajamo tudi študijska programa prve stopnje Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrski študijski program Varstvo narave.

V okviru študija Biodiverzitete in Varstva narave se osredotočamo na pomen varovanja naravnega okolja ter vzpostavljamo temelje varstvene biologije, z namenom dolgoročno ohraniti obstoječo biodiverziteto in zagotoviti njeno trajnostno rabo. Študij sredozemskega kmetijstva zajema področje hotrikulture in sonaravne reje živali, pomemben poudarek pa namenjamo tudi ohranjanju kmetijske diverzitete in trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri.