Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Če Vas zanima očarljiv
svet živali in rastlin...

Če Vas skrbi prihodnost
našega planeta...

Če Vas veseli odkrivanje
raznolikosti življenja...

Podajte se na izlete v svet naravoslovja!

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav naravoslovja“

Delavnice in predavanja
za osnovne in srednje šole

natisni

Skupina mladih predavateljev z naše fakultete je pripravila sklop predavanj in delavnic s privlačnimi in radovednost zbujajočimi temami, ki dijake in osnovnošolce popeljejo na zanimivo pot odkrivanja naravoslovja.

Udeležencem na zanimiv in primeren način predstavimo zapletene koncepte iz učnih vsebin naših študijskih programov, in sicer:

  • s področja biodiverzitete obravnavamo teme kot so kloniranje, klimatske spremembe, biogoegrafija, biodiverziteta, evolucijske prilagoditve in
  • s področja sredozemskega kmetijstva obravnavamo teme kot so sonaravno kmetovanje, diverziteta kulturnih rastlin, sodobne biotehnološke metode in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.

Vabimo vas, da iz ponujenega nabora izberete eno ali več predavanj, za katere menite, da bi lahko bila zanimiva za vaše dijake ali osnovnošolce. Naši predavatelji bodo izbrane vsebine predavali na vaši šoli, v okviru ene šolske ure (možno jih je tudi časovno prilagoditi glede na vaše želje).

Ob ponudbi omenjenih tem, vam nudimo tudi pripravo predavanj in delavnic s področja naravoslovja po vaših vsebinskih predlogih in zamislih.

Seznam predavanj s področja biodiverzitete

Seznam predavanj in delavnic s področja sredozemskega kmetijstva

O predavateljih

Pri izvedbi aktivnosti v okviru Famnitovih izletov v svet naravoslovja sodelujejo predavatelji, ki poučujejo biodiverziteto na nivojih vrstne, genetske ter ekosistemske raznolikosti, poleg tega pa se ukvarjajo tudi s konkretnimi aplikacijami v praksi. Pri izvedbi sodelujejo tudi predavatelji, ki se raziskovalno ukvarjajo s celostnim proučevanjem kulturnih rastlin, ki vključuje interdisciplinarno povezovanje naravoslovja in biotehnike. Posebno mesto imajo v zadnjem času raziskave na nivoju genetske pestrosti. Razvoj novih molekularno-bioloških metod omogoča učinkovito analizo genoma posameznih organizmov in se tako vključuje v področje varstvene biologije, taksonomije in filogeografije.

Svoje znanje in odkritja posredujejo predavatelji predvsem v obliki znanstvenih člankov, širši javnosti pa tudi preko poljudnih objav v različnih revijah in časopisih. Predavatelji so vključeni v visokošolske študijske programe Univerze na Primorskem, predvsem na študijskih programih Biodiverziteta, Varstvo narave, Sredozemsko kmetijstvo in Bioinformatika (vsi UP FAMNIT) ter Dediščina Evrope in Sredozemlja (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem).

 

Pišite nam na e-naslov bioevents@famnit.upr.si in dogovorili se bomo za skupno srečanje.