Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Če Vas zanima očarljiv
svet živali in rastlin...

Če Vas skrbi prihodnost
našega planeta...

Če Vas veseli odkrivanje
raznolikosti življenja...

Podajte se na izlete v svet naravoslovja!

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav naravoslovja“

Program naravoslovnega dne

natisni

Ponujamo vam priložnost spoznati, kako poteka dan biologa na terenu in se iz prve roke seznaniti z občutji in nasveti naših študentov, ki vam bodo na neformalen način razložili kaj več o študiju Biodiverzitete, zakaj postati varstveni biolog, nenazadnje pa tudi kaj o študentskem življenju v slovenski Istri.

OKVIRNA ČASOVNICA

1. UVOD (15-30 min)

-seznanitev z geografskim položajem slovenske Istre, podnebjem, kamninsko podlago

-seznanitev s Krajinskim parkom Strunjan, razlogi za njegovo ustanovitev, namenom naravovarstva in ustanavljanja parkov

            

Jutranji sprehod do zaliva Sv. Križa v Strunjanu izkoristimo za prvo pregledno seznanitev s položajem slovenske Istre, njeno klimo in kamninsko podlago. Vsi ti dejavniki vplivajo na vegetacijski pokrov, ki ima na tem koncu Slovenije še (sub)mediteranski značaj. Med sprehodom naberemo nekaj kserofitov, na sami obali pa tudi halofitov (slanuš), rastlin, ki so prilagojene na visoke koncentracije soli v tleh. Kako take rastline preživijo v tako negostoljubnem okolju, se bomo prepričali skozi primere in razlago naših strokovnih sodelavcev.

2. BOTANIČNI DEL (1.5 - 2 uri)

- seznanitev z submediteranskim rastlinjem

- izdelava algarija in proučevanje rastlinskih vrst litorala

- ogled slanoljubnih rastlin in prilagoditev na ekstremno okolje

             

Nabrane rastline shranimo s posebno tehniko izdelovanja algarija, herbariju podobne zbirke rastlin, v tem primeru alg in se naučimo pravilno označiti izdelane algarijske pole. Izdelane in označene pole lahko dijaki shranijo.

Spoznamo, da v morju ne rastejo le alge, pač pa – čeprav vrstno slabo zastopane – tudi nekatere cvetnice. Dve vrsti, cimodoceja (Cymodocea nodosa) in mala morska trava (Zostera noltii) v zalivu, kjer bo potekal naravoslovni dan, tvorita obsežen podvodni travnik, kjer poleg še nekaterih ogroženih živalskih vrst kraljujejo tudi največje jadranske školjke, leščurji (Pinna nobilis).

3. ZOOLOŠKI DEL (1.5 - 2 uri)

- delo na terenu: spoznavanje tehnik vzorčenja v morskem litoralu

- ogled nabranih živali na terenu

- določanje nabranega materiala v laboratoriju

             

Sledi vzorčenje nevretenčarjev na morskem obrežju in v pasu bibavice (to je pas med plimo in oseko), kjer lahko ob primerni zavzetosti najdemo veliko število zanimivih živali.

S seboj vzamemo plavutke in masko, saj bomo tako lahko še od bliže spoznavali živalstvo morskega obrežja, hkrati pa bomo tudi bolj uspešni pri vzorčenju. Nato si nabrane živali,ob strokovnem vodstvu, ogledamo v za to pripravljenih banjicah ali pa jih določimo kasneje v laboratoriju (odvisno od vaših zahtev in želja).

4. PREDAVANJE O FLORI in FAVNI SLOVENSKE ISTRE (1-2 uri)

- program prilagodljiv glede na želje učitelja in namen obiska

             

5. PREDAVANJE O KULTURNI KRAJINI SLOVENSKE ISTRE
(1 ura, predavanje se vrši na terenu)

- ogled genske banke oljke na terenu

- biotska pestrost v oljčniku